I. SONDAJ HİZMETLERİ

Sondaj Konusunda Firmamızın Uzmanlık Alanları:

 • => Su sondajı
 • => Jeotermal sondaj
 • => Zemin sondajları
 • => Maden sondajı
 • => Kuyu temizliği, kompresör
 • => Kuyu logu
 • => Jeofizik hizmetler
 • => Kuyu kamerası

Sondaj Yaptıracak Firmaların Dikkat Edeceği Hususlar:

Sondaj yaptırmak isteyen şirketler sadece birim fiyat sorarak değerlendirme yapmak hatasına asla düşmemelidirler. Çünkü önemli olan en ucuzu almak değil, en iyi hizmeti en uygun fiyata almaktır.


Bitirdiğimiz işler (Referanslarımız) bizi sizlere en iyi şekilde anlatacak olup, hizmetlerimizi sizlere sunmaktan gurur duyarız.

Derin Kuyu Projesi Sondaj Hizmeti
Su Sayacı

SONDAJ HİZMETİ

Su sondajı, Jeotermal sondaj, Zemin sondajı, Maden sondajı, Kuyu temizliği, Kompresör, Kuyu logu, Jeofizik hizmetler, Kuyu kamerası ile tarama

Su Sayacı

SONDAJ HİZMETİ

Su sondajı, Jeotermal sondaj, Zemin sondajı, Maden sondajı, Kuyu temizliği, Kompresör, Kuyu logu, Jeofizik hizmetler, Kuyu kamerası ile tarama

II. DEVLET SU İŞLERİ YER ALTI SUYU ARAMA ve KULLANMA BELGESİ ALIMI

1960 yılında yürürlüğe girmiş olan 167 sayılı "Yeraltı suları Hakkında Kanun" hükümlerine göre su kuyusu açma izni Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir .


Yeraltı suyu kuyularının açılması ve kullanılması için gerekli olan arama ve kullanma belgelerinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınması mecburidir.


Kuyu ruhsatı almak : Her vatandaş kendi arazi ve fabrikasında DSİ’ce yasaklanmamış alanlarda DSİ’den izin alarak kuyu açma hakkına sahiptir.


Kuyu açıldıktan sonra kuyu verimi, kuyu derinliği, boru çapı ve delik çapı ve suyun kimyasal analiziyle beraber belirtilerek işletme projesi yapılarak yer altı suyu belgesinin DSİ tarafından onayının alınması.


=> Kuyu Ruhsatı Alınması.pdf

BELGE ÇEŞİTLERİ

 • Arama belgesi : Yeraltı suyu aranmasında belge almayı icabettiren işler için bir sene süreli arama belgesi verilir. Bu süre içinde, arama bitirilmezse; belge sahibinin, sürenin son ayı içinde müracaat etmesi şartıyla belge bir sene uzatılır. Bu süre zarfında da arama bitirilmezse; belge hükümsüz sayılır ve iş sahibi yeniden belge alır.


 • Kullanma belgesi : Arama belgesine dayanarak arazisinde su sondaj kuyusu açan ve işletmeye yeterli su bulan kimse kuyu bittikten bir ay içinde devlet su işleri genel müdürlüğünden yeraltı su kullanma projesini hazırlayıp müracaat ederek DSİ bölge müdürlüğünden kullanma belgesi talebinde bulunur .


 • Islah ve tadil belgesi: Kullanma belgesini haiz bir kimse arazisindeki kuyuların veya yeraltı suyu membalarının verimini artırmak veya başka bir maksadı sağlamak gibi mülahazalarla bunlar üzerinde kendiliğinden her hangi bir müdahalede bulunamaz veya kuyuların kullanma şeklini değiştiremez. Ancak, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden "Islah ve tadil belgesi" almak suretiyle, böyle bir ameliyeye girişebilir.


 • Tescil : Bu kanun hükümlerine göre verilen bütün belgeler, Devlet Su İşleri Umumu Müdürlüğü tarafından bir sicile kaydedilir.


=> Hidrojeolojik Etüt Raporu
=> Numune Sandığı.pdf
=> Pompa Deneyi.pdf
Pompa ve Kuyu Bilgileri Raporu

DSİ YER ALTI SUYU ARAMA ve KULLANMA BELGESİ ALIMI

III. HİDROJEOLOJİK HİZMETLER

Yeraltı Suyu Aramaları

Arazide yapılan jeolojik hidrojeolojik ve jeofizik etüd yapılarak arazide su olup olmadığını varsa kaç metrede olduğunu ve hangi jeolojik yapıdan alınabileceğinin tespitidir.


Jeolojik Araştırma-Jeofizik Etüt-Hidrojeolojik Etüt neticesinde su sondajı için en verimli lokasyon bulunur.


Yer Altı Suyu Arama Sonucu

Jeolojik ve Hidrojeolojik Araştırma

Araştırma yapılarak rapor halinde arazinin jeolojik yapısı, tektonik yapısı(fay hatları) araştırılması zeminin jeolojik zamanda geçirdiği evrimlerin araştırılması ve buna bağlı olarak yer altı veya yer üstü suyu, yağış ve suyun permalitesi ve zeminin porozite çıkartılarak yer altı suyunun akışı ve verimliliğinin araştırılır.


Jeolojik ve Hidrojeolojik Rapor

Su Analizleri

Sizlerin bize getireceği ya da bizzat bizim gelip gerekli yerlerden alacağımız su örneklerinin, ph seviyesi, sertlik derecesi, mineral seviyesi vb. istediğiniz analizler laboratuvar ortamında alınır.


Su Analizi Su Analizi
Jeolojik ve Hidrojeolojik Araştırma

JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ARAŞTIRMA

Jeolojik Araştırma-Jeofizik Etüt-Hidrojeolojik Etüt neticesinde su sondajı için en verimli lokasyon seçilmelidir.

Su Analizleri

SU ANALİZLERİ

Su örneklerinin, ph seviyesi, sertlik derecesi, mineral seviyesi vb. istediğiniz analizlerin yüksek teknolojik cihazlarımızla laboratuar ortamında alınmasını sağlamaktayız.

IV. DALGIÇ POMPA SERVİSİ

Pompa sökme,takma ve bakımının yapılması. Varsa kolon borularının değişilmesi, kablo onarılması ve değiştirilmesi. Pompa motor ve kablo onarılması veya yenisiyle değiştirilmesi. Pompa pano bakımının yapılması.


İMPO Paslanmaz Dalgıç Pompa Serileri, yıllarca sorunsuz çalışması için paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiştir. Aşınma bileziği, difüzör yatağı, oring ve orta burç haricindeki tüm parçalar paslanmaz çelik (AISI 304) den yapılmıştır.

Dalgıç Pompaları
Dalgıç Pompa

DALGIÇ POMPA SERVİSİ

Pompa sökme,takma ve bakım , borularının değişilmesi, kablo onarılması ve değiştirilmesi , pompa pano bakım.

V. DSİ ONAYLI GPRS ’ li ÖN YÜKLEMELİ ve YÜKLEMESİZ SU SAYACI MONTAJI

GPRS’li ön yüklemeli ve yüklemesiz su sayacının montajı ve sisteme tanıtılıp alınması.

Su Sayacı
Su Sayacı

GPRS ’ li ÖN YÜKLEMELİ ve YÜKLEMESİZ SU SAYACI MONTAJI

GPRS’li ön yüklemeli ve yüklemesiz soğuk su sayaçlarının satış, montaj, ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu İzmir, Uşak, Manisa yetkili bayisiyiz.

VI. KUYU BAKIMI ve GELİŞTİRME

Kuyu ile akifer formasyon arasında tam bir bağlantı kurmak, kuyudan mümkün olan en yüksek verimin elde edilmesini sağlamak, formasyondaki ince kum, silt ve kili temizleyerek pompanın kuyudan su çekmesini önlemek amacıyla yapılan işlemlere inkişaf denir. Kuyunun yıkanması ile kuyu duvarını sıvayan ve akifer formasyonun gözeneklerini tıkayan sondaj çamuru, yıkama ile kuyudan atılır ve formasyondan kuyuya su gelmeye başlar.


Yıkama su ile yapılır, kuyu tabanına indirilen yıkama takımından pompa ile su basılır. Yıkama takımı aşağı doğru tüm filtre boyunca hareket ettirilir ve kuyudan berrak su gelene kadar bu işleme devam edilir. Kuyunu yıkanması bitip akiferden su gelmeye başlayınca inkişaf işlemine başlanır. Pratikte 5 tip inkişaf yöntemi bulunmakta olup bunlar;


 1. Aşırı Pompalama Yöntemi

 2. Yıkama Yöntemi

 3. Pistonla Çalkalama Yöntemi

 4. Basınçlı Hava Yöntemi

 5. Jet Yöntemidir.

Kuyu geliştirme çalışmaları ile bu gibi sebeplerle kuyuya su gelişi azalmış olan kuyuların ıslah edilmesi ve verimin arttırılması mümkündür.

Kuyu
Kuyu Bakımı

KUYU BAKIMI ve GELİŞTİRME

Kuyudan mümkün olan en yüksek verimin elde edilmesini sağlamak, formasyondaki ince kum, silt ve kili temizleyerek pompanın kuyudan su çekmesini önlemek amacıyla inkişaf işlemi uygulanır.

VII. KUM FİLTRESİ MONTAJI

Kum gelen kuyulardan debisine göre kum filtresinin tipinin ve tonajını belirleyerek otomatik, yarı otomatik ve manuel kum filtresinin seçilerek montajının yapılması.

Kum Filtresi
Kum Filtresi

KUM FİLTRESİ MONTAJI

Kum gelen kuyulardan debisine göre kum filtresinin tipinin ve tonajını belirleyerek otomatik, yarı otomatik ve manuel kum filtresinin seçilerek montajının yapılması.